برچسب: نوزاد زودرس

درمان زردی نوزاد

زردی نوزادان زودرس بیشتر است یا نوزادان ترم

زردی نوزادان زودرس بیشتر است یا نوزادان ترم در خصوص زردی نوزادان قبل از هرجیزی باید بدانیم همه نوزادان در یک زمان مشخص متولد می‌شوند یعنی یک نوزاد کامل حدودا… ادامه مطلب … »