در اینجا تصاویر تعدادی از نوزادان را که در حال درمان در دستگاه زردی نوزاد هستند را مشاهده می فرمایید.

سلام وقت بخیر، آیا اسهالی که ناشی از مصرف شیرخشت یا ترنجبینه، بسیار حاد و خطرناکه؟
سلام دختر روز دوم تولد زردیش 10بود بعد هشت روزگی رفت 15شد حالا در 44روزگی شده 5به نظر تان خطر…