برچسب: ترنجبین

عرق کاسنی و ترنجبین برای زردی نوزاد

عرق کاسنی و ترنجبین برای زردی نوزاد کاسنی گیاهی ست از ریشه گل مینا که باتاثیراتی که بر روی کبد می‌گذراند زمینه دفع صفرا از بدن را فراهم میکند و… ادامه مطلب … »